Terms & Conditions

KULLANIM KOŞULLARI

 

 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusunu, adsbot.co ve mobil uygulaması üzerinde sunulan hizmetlerden, kullanıcının yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, Site tarafından kullanıcıya sunulan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.

 1. Tanımlar & Taraflar

Kullanıcı kayıt formu doldurularak adsbot.co sistemine (“Site”) üye olunabilir. İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan ifadeler, başka bir şekilde tanımlanmadıkça aşağıda belirtilen anlamları haiz olacaktır:

 1. Siteadsbot.co adresini ifade eder.
 2. Mobil Uygulama: Kullanıcıların Google Play ve App Store mobil uygulama marketlerinden indirdikleri, Site üzerinden kendi oluşturup, yükledikleri içerikleri, sahip oldukları mobil uygulama yazılımını ifade eder.
 3. Kullanıcı: Siteye üye olan ve sitenin sunduğu hizmetlerden faydalanarak kullanan kişileri ifade eder.
 4. Adsbot: Rumelihisarı mah. Bebek Yolu Sok No:2/5/202 34470 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim ADSBOT İnternet Teknolojileri ve Reklamcılık Hizmetleri Limited Şirketi’’ ni ifade eder.
 5. İçerik: Sitede yer alan taşınmazları ifade eder.
 6. Geçerlilik Tarihi: Kullanıcının üyelik oluşturarak siteye kayıt olduğu ve işbu sözleşmeyi kabul ettiği tarihi ifade eder.
 1. Kullanıcı Koşullarının Kabulü

Kullanıcı, işbu sözleşmede belirtilen edinimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak hizmetlerden faydalanabilecektir. İşbu hak ve yükümlülükler tüm site kullanıcıları için geçerlidir.

 1. Hizmet Tanımı

Adsbot reklam verilen sayfaların performasını ölçmek amacı ile kullanıcının websitesine kullanıcının istediği aralıklarla ve belirlediği kurallar çerçevesinden ziyaret etmek ve veri toplayarak bunları kendi veritabanında saklama hizmeti vermektedir.

Kullanıcı işbu hizmet için reklam hesabı açıp adsbot’a erişim yetkisi verecektir. Google ads api üzerinden gelen tüm reklam bilgileri adsbot veritabanına indirilecektir.

Kullanıcı Google analytics ve Google search console erişim yetkisi verdiği taktirde, paylaştığı bilgiler de analiz edilmek adına Adsbot database’ine kayıt etmiş olacaktır.

Adsbot’un, kullanıcının izin vermesi durumunda, kullanıcının belirlediği reklam hesaplarında da işlem yapma yetkisi olacaktır.

İşbu bilgiler ışığında tavsiye, uyarı bilgileri kullanıcıya adsbot.co panelinde gösterilecektir veya e-mail yoluyla iletilecektir.

 1. Sitenin Kullanımı

5.1 Kullanıcı işbu sözleşme şartlarını kabul ederek üyelik talebini tamamladığında sisteme girdiği e-posta adresine Site tarafından gönderilen doğrulama e-postasını onayladığında üyeliği aktif olur ve kullanıcı sıfatını kazanır.

5.2 Site üyeliği kişiseldir. Her kullanıcı, kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı veya e-posta adresi ile şifreye sahip olur. “Kullanıcı adı” her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez. Kullanıcı adları ve şifreler başkasına ödünç verilemez, devredilemez. Bu durumda oluşabilecek olan sorunlardan Site sorumlu değildir. Siteye üye olurken seçilen şifre sadece kullanıcı tarafınızdan bilinmektedir. Şifrenin seçimi ve korunması kullanıcıya aittir.

5.3 Kullanıcının şifresi kullanılarak Site aleyhine işlem yapılması halinde; Kullanıcı, bu fiillerden doğan zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Site tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Siteye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Siteye üye olurken talep edilen bilgiler tam ve doğru girilmelidir. Bu bilgilerin eksik olduğu veya doğru olmadığı durumlarda Site, bu üyenin profilinde herhangi bir uyarıda bulunmadan değişiklik yapma, bu üyenin üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Üye olunurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklarsan Site sorumlu değildir.

 

5.4 Kullanıcı, başvuru esnasında vermiş olduğu bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde, Siteye bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle Site’nin herhangi bir zarara uğraması halinde, Site’nin kullanıcıdan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

5.5. Kullanıcı, Site içerisinde satın aldığı hizmeti kredi kartı ile sanal pos uygulaması üzerinden ödeyebilecektir. Kullanıcı kredi kartı bilgilerini Site’nin anlaşmalı olduğu sanal pos şirketine vermekle, satın aldığı hizmet bedelinin aylık olarak tahsil edileceğini kabul etmiş bulunmaktadır.

 1. Süre

İşbu Kullanıcı Koşulları, Taraflarca feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.

 1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

7.1       Her kullanıcı, Site’de yalnızca bir tek üyelik kaydı açma hakkına sahiptir. Eğer bir kullanıcının birden çok kayıt açtığı tespit edilirse, bu, Site kurallarının kesin bir ihlali sayılır ve bu kullanıcının tüm üyelik kayıtları iptal edilir.

7.2       Kullanıcının şifresi kullanılarak Site aleyhine işlem yapılması halinde; Kullanıcı, bu fiillerden doğan zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Site tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Siteye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3       Üyeler, kayıt ve/veya iletişim esnasında verdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar ve bu bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sonucu peşinen kabul eder.

7.4       Kullanıcı, Site aracılığıyla paylaştığı tüm içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır.

7.5       Kullanıcı, içeriklerinin kullanılmasının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka ve/veya ahlaka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.6       Kullanıcılar, kendilerinden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı Adsbot’un, idare ve yargı kararları dâhil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları “Adsbot” kullanıcı koşulları ve sitedeki diğer kurallar kapsamında “Adsbot“in söz konusu zararları kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler

 1. Adsbot’nin Hak ve Yükümlülükleri

8.1       Site şifre kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu değildir.

8.2       Siteye üye olurken talep edilen bilgiler tam ve doğru girilmelidir. Bu bilgilerin eksik olduğu veya doğru olmadığı durumlarda Site, bu üyenin profilinde herhangi bir uyarıda bulunmadan değişiklik yapma, bu üyenin üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Üye olunurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklarsan Site sorumlu değildir.

 

8.3       Site, herhangi bir sebepten dolayı ve üyelere önceden haber vermeksizin üyelerinin profil sayfasına ve profil bilgilerinde değişiklik yapma hakkını elinde tutar.

8.4       Üye bilgilerinin üyenin ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasından veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan Site sorumlu değildir.

8.5       “Adsbot“, Site’nin güvenliğini tehdit edecek, sitenin çalışmasını engelleyecek ya da aksatacak yazılımların kullanılması, teşebbüslerin yapılması ya da yapılmaya çalışılması, saldırı yapılması ya da yapılmaya çalışılması durumunda üyelik iptali ve tazminat hakkını saklı tutar.

 

8.6       Site, üyelerinin kayıt esnasında verdiği bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol ve teyit etmemektedir ve bu konuda sorumluluk kabul etmemektedir.

8.7       Site kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak mesajlardan, dosyalardan, içeriklerden veya hizmetlerden Site sorumlu değildir.

 

8.8       Site kurallarına aykırı davranışları nedeniyle üyeliği iptal edilen bir kişi, tekrar Site’ye kayıt olamayabilir; kayıt yapması durumunda bu kayıt da herhangi bir uyarıya gerek görülmeden iptal edilebilir.

 

8.9       Site, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.

8.10      Site kullanıcıların etkinlikleri sırasındaki dikkatsizliği, tedbirsizliği sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir.

 1. Fikri Mülkiyet

9.1       Site’de bulunan bütün yazılı, resimli, 2 Boyutlu, 3 boyutlu model, video, ses, grafik içeren veya içermeyen tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyalleri kopyalayarak kişisel sayfalarda yayınlamak ve/veya pazarlamak kesinlikle yasaktır. Kişisel sayfalarda bu gibi materyallerin kullanılması halinde mutlaka kimden alıntı yapıldığı ve/veya alıntı yapılan şahıs ve ticari kurumun izin verdiğini belirten bir ibarenin sayfanın altına eklemesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda Site hiçbir sorumluluk kabul etmez.

9.2       Kullanıcı, Site aracılığıyla başka sitelere iletmiş olduğu her türlü ilan,  içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Kullanıcı, Siteyi kullanarak yayınladığı, yarattığı, ürettiği her türlü görsel, yazılı, resimli, 3 boyutlu model, video, ses, grafik ve sair bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka ve/veya ahlaka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; Sitenin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle Sitenin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Site tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Site’ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3       Sitede yer alan bilgiler, fotoğraflar, linkler, içerikler, videolar, sesler, 3 Boyutlu modeller, grafikler kopyalanarak başka bir hizmet için kullanılamaz.

 1. İhlaller & Üçüncü Kişi Talepleri

Kullanıcı, Siteye aracılığıyla kesinlikle hukuka aykırı, izin gerektiren ve/veya izni olmayan içerik teşhir etmeyecektir. Ayrıca kullanıcı, yasaklı içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan içeriklerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Kullanıcının hukuka ve/veya ahlaka aykırılığından dolayı Siteye yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı kullanıcı olacaktır. Sitenin bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle Sitenin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Site tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Siteye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde Site sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve Sitenin sair tazminat hakları saklı kalacaktır.

 

 1. Kişisel Veriler

KVKK Aydınlatma Metni uyarınca düzenlenmiştir.

 1. Fesih

Site, kullanıcının faaliyetlerinin işbu sözleşme koşullarına ve Sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, ahlaka aykırı olması,  mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, kullanıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir. Kullanıcı böyle bir durumda Siteden herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, Sitenin herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

Üyeler diledikleri takdirde ve diledikleri zaman üyelikten çıkabilirler. Site aynı şekilde herhangi bir uyarı yapmadan veya herhangi bir sebep göstermeden üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

 1. Bağlantılar

Site kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Site, bu internet sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 1. Çerezler

Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların siteyi gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

 1. Mücbir Sebep

İşbu Sözleşme uyarınca taraflar, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tabii afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dahili karışıklık, savaş, iç savaş, grev, yangın gibi mücbir ve muhik sebeplerden dolayı bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ifa edememeleri halinde, birbirlerine karşı sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca taraflar Sözleşme’nin devamı için birbirlerinden talepte bulunabilirler. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, her iki taraf da tek taraflı fesih edebilir.

 1. Kullanıcı Koşullarının Değiştirilmesi

Site, önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan kampanyalar başlatabilir, duyurabilir, durdurabilir, kaldırabilir veya yeniden uygulamaya alabilir. Site, önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan yukarıda belirtilen maddelerde istediği değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

 1. Uygulanacak Hukuk & Yetki

Bu sözleşme, hukuki ihtilaflar ayırt edilmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde yorumlanır ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri bu sözleşmenin uygulanmasında yetkilidir.

 1. Delil

Kullanıcı, Siteye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 1. Bütünlük

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

 1. İkametgâh ve Tebligat Adresleri

Taraflar, bu kullanıcı koşulları sebebiyle yapılacak tüm bildirimler için belirtilen adreslerini yasal ikametgah ve tebligat adresi olarak belirlediklerini kabul ve beyan ederler. Taraflar, bu adreslerde meydana gelebilecek değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. Hak ve Yükümlülüklerin Devri

Kullanıcı, bu kullanıcı koşulları ve/veya bu kullanıcı koşullarından doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini, Adsbot’nin önceden yazılı izni olmaksızın, üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

 1. Bağımsız Yüklenici

Sitenin işbu Sözleşme’ye göre durumu bağımsız yüklenicidir. Site herhangi bir nedenle kullanıcının temsilcisi, çalışanı, ortağı ya da girişim ortağı sayılmayacaktır. Kullanıcı, yazılı yetki ve onayı olmadan Siteyi bağlayamaz ya da yükümlülük altına sokamaz ve kendisini bu yetkilere sahip gibi gösteremez.

 1. Geçerlilik Tarihi

İşbu Kullanıcı Koşulları kullanıcının bu sözleşmesi kabul ettiği tarihte yürürlüğe girmiştir.

TERMS & CONDITIONS

 

 1. Subject of the Agreement

The subject of this agreement is to determine the terms and conditions of the user to make use of the services offered on the website of adsbot.co and on the mobile application and to determine the rights and obligations of the parties accordingly. This agreement is binding only between the Parties and covers the forms and conditions regarding the services offered by the Website to the user.

 1. Definitions & Parties

By filling out the registration form by the user, the subscription to the system of adsbot.co (the “Website”) is possible. The terms contained in this Agreement and its annexes shall have the following meanings unless otherwise defined:

 1. Website: It refers to the address of adsbot.co.
 2. Mobile Application: It refers to the mobile application software that users download from the Google Play and App Store mobile application markets, and where they can review the contents on their mobile devices.
 3. User:It refers to persons who become members of the website and make use of the services provided by the website.
 4. Adsbot:It refers to the company having the trade name ADSBOT İnternet Teknolojileri ve Reklamcılık Hizmetleri Limited Şirketi’’, located at the address of Rumelihisarı mah. Bebek Yolu Sok No:2/5/202 34470 Sarıyer/İstanbul
 5. Content:It refers to the properties at the Website.
 6. Validity Date:It refers to the date when the user registers on the website by generating a membership and accepts this agreement.  
 1. Acceptance of Terms & Conditions

The user will be able to make use of the services, provided that s/he fulfills her/his acquisitions stated in this agreement in full and as required. These rights and obligations are valid for all website users.

 1. Definition of Service

Adsbot visits customer’s website and ads account to control the performance of the ads. The frequency and control metrics are determined by customer. The data collected from urls and ads platform are stored in Adsbot database.

Customer will open and ads account and will give access to Adsbot. All the data collected by Google ads api will be stored in Adsbot database.

If customer give access to Google analytics and Google search console of website the data will be downloaded and will be stored in Adsbot database.

Adsbot will have authority to make changes in ads account only if customer give permission.

Outcomes of the control tasks will be shown on Adsbot dashboard or will be send via email.

 1. Usage of the Website

5.1 When the user accepts the terms of this agreement and completes the request for membership, and when s/he approves the verification e-mail sent by the Website to her/his e-mail address which s/he entered into the system, her/his membership becomes active and gains the title of member.

5.2 The website membership is personal. Each user will have a username to be determined by her/him or by an e-mail address and a password. A “Username” is unique to each member and the same username is not given to different members. Usernames and passwords cannot be lend or transferred to anyone else. The Website is not responsible for any problems that may occur in such case. The password selected while subscribing to the website is known only by the user. The choice and protection of the password belong to the user.

5.3 In case of an action is made against the Website by using the user’s password; the User accepts, declares and undertakes in advance to be liable to the Website irrevocably for the damages arising from these actions and the payments made by the Website to third parties who are damaged. The information requested when registering on the Website must be entered completely and correctly. In the event that this information is incomplete or incorrect, the Website reserves the right to make changes in the profile of such member, suspend or cancel the membership of such member, without issuing any warning. The Website is not responsible if any experience of inconvenience is occurred due to the missing or incorrect information provided when becoming a member.

5.4 The user is obliged to notify the Website of any kind of changes that may occur in the information given during her/his application, within 15 days at the latest after the change occurs. In case the Website suffers any damage due to the failure of this notification, the Website reserves the right to request any kind of damages from the user.

5.5 User can pay the service fee by credit card via virtual pos. User accepts to pay monthly usage fee to Adsbot. Adsbot will get the monthly fee by virtual pos company that is contracted.

 1. Duration

These User Terms shall remain in effect until terminated by the Parties.

 1. User’s Rights and Obligations

7.1                             Each user has the right to open only one membership registration on the Website. If it is determined that a user has opened more than one membership registration, this is considered as a definitive violation of the Website rules and all membership registrations of this user shall be cancelled.

7.2                                           In case of an action is made against the Website by using the user’s password; the User accepts, declares and undertakes in advance to be liable to the Website irrevocably for the damages arising from these actions and the payments made by the Website to third parties who are damaged.

7.3                                            Members confirm the accuracy of the information that they provide during registration and/or communication and accept in advance any kind of results that may arise from this information being incorrect.

7.4                               The user is bound by all content that s/he shared through the Website and shall be responsible for all undertakings resulting from them.

7.5                               The user accepts, declares and undertakes that the usage of the contents of the user will not create any violation of any law and/or morals as per the legislation in force, will not cause any violation of rights, and all rights, authorization and responsibilities for the publication, the offer to sale and sale of the products related to the said advertisements and contents on internet belong to her/himself.

7.6                               Users acknowledge that if “Adsbot” incurs any damage, including administrative and judicial decisions, due to disputes arising from the users themselves, “Adsbot“ is entitled to recourse to such damages within the scope of the ” Adsbot” user terms and other rules on the website, which they have approved

 1. Rights and Obligations of Adsbot

8.1                                           The website is not responsible for problems arising from the use of passwords.

8.2                                           The information requested when registering as a member to the Website must be entered completely and correctly. In the event that this information is incomplete or incorrect, the Website reserves the right to make changes in the profile of such member, suspend or cancel the membership of such member, without issuing any warning. The Website is not responsible if any experience of inconvenience is occurred due to the missing or incorrect information provided when becoming a member.

8.3 The Website reserves the right to change the profile page and profile information of its members for any reason and without prior notice to the members.

8.4                                                        The Website is not responsible for any damages that may arise due to the fact that the member information is read or changed by unauthorized persons due to the negligence of the member.

8.5                                                       “Adsbot” reserves the right to cancel membership and the right to compensation in case of using software that will threaten the security of the Website, prevent or disrupt the operation of the website, making such attempts or trying to make such attempts, making an attack or trying to make an attempt.

8.6                                                       The Website does not check and confirm whether the information provided by its members during the registration is correct and does not accept responsibility in this regard.

8.7                                                       The Website is not responsible for messages, files, contents or services that will be lost and/or received incompletely during the use of the Website.

8.8                                                       A person whose membership has been cancelled due to violations of the Website rules may not register again on the Website; in case of her/his registration, this registration can be cancelled without any need of a warning.

8.9                                                       The Website is not responsible for failing to fulfill its obligations specified in this agreement, due to errors resulting from reasons occurred beyond its own initiative, such as mechanical, electronic or communication malfunction or deterioration.

8.10                                           The Website is not responsible for any incident caused by users’ inattention, negligence, irresponsibility or fault during their activities.

 1. Intellectual Property

9.1                                            All rights of written, illustrated materials, materials with or without 2D, 3D models, videos, audio, graphics on the Website are reserved. It is strictly forbidden to copy and publish and/or market these materials on personal pages. If such kind of materials are used in personal pages, it is obligatory to state an expression at the bottom of the page indicating as to whom it is cited from and/or that it is permitted by the quoted person and commercial institution. Otherwise, the Website accepts no liability for any legal disputes that may arise.

9.2                                           The user will always be the right owner on any kind of advertisements, contents and visuals that s/he has transmitted to other websites through the Website. The user accepts, declares and undertakes in advance that s/he is personally responsible for the authenticity, security, accuracy and compliance of law and/or morals of any kind of visual, written, illustrated, 3D model, video, sound, graphic and other information/contents that the user published, created, produced by using the Website; that the Website is not be liable for these issues, that s/he shall be liable irrevocably to the Website for the damages that the Website will incur due to these information/contents and for the payments made by the Website to the third parties who are damaged.

9.3                                           The information, photos, links, contents, videos, sounds, 3D models, graphics on the Website cannot be used for another service by copying the same.

 1. Violations & Third Party Requests

The user shall never display unlawful content, required permission and/or unauthorized content via the Website. In addition to this, the user is obliged to follow up the prohibited content list continuously and not to display the contents stated in this list. The user may be the sole respondent of requests that may be directed to the Website due to the violation of law and/or morals by these actions, or of requests that may arise from violations of third parties’ copyright and trademark. The Website shall have no liability in this regard.

The user accepts, declares and undertakes in advance to be liable irrevocably to the Website for any damages to be incurred by the Website and the payments made by the Website to third parties who have been damaged due to actions contrary to the provision of this article. In the event of the actions of the user contrary to the provision of this article, the Website shall have the right to terminate the agreement with a valid reason without any responsibility for a payment of any compensation, and the Website’s other compensation rights shall be reserved. 

 1. Personal Data

It has been regulated as per the Privacy Policy.

 1. Termination

In case  it is determined that user’s activities do not comply with the terms of this agreement and the rules and conditions declared on the Website, that these activities are against the morals, constitute a violation of the legislation, pose a risk in terms of legal, technical and especially information security, that these are in the nature of injuring the personal and commercial rights of third parties, the Website may temporarily or permanently cease the publication of relevant announcements, suspend her/his membership or terminate her/his membership without making any prior notice to the user. The user agrees, declares and undertakes not to request any fees and other compensations from the Website in such a case. In case of violation of the provision of this article, the Website’s unilateral termination right of the agreement is reserved without stating any reason or making any warning, whenever the Website requests.

Members can unsubscribe if they wish and at any time. The Website likewise has the right to cancel membership without making any warning or stating any reason.

 1. Links

The Website may contain links or references to other websites that are not under its control. The Website is not responsible for the content of these websites or any other links that they contain.

 1. Cookies

Cookies are used in the system, cookies are pieces of information which are transferred by a website to the cookie file fixed on the hard disk of the user’s computer, these enable users to surf the website and help to prepare contents appropriate to needs of users accessing the website, when necessary. You can reach the detailed information regarding the cookie policy.

 1. Force Majeure

As per this Agreement, the parties shall not be liable to each other if they are unable to fulfill any provision of this agreement, due to a force majeure and cogent causes either directly or indirectly such as natural disasters, actions of civil or military authorities, civil conflicts, war, civil war, strike, fire, etc. Parties may request from each other for the continuation of the Agreement after the termination of the Force Majeure events. If the force majeure event lasts more than 30 (thirty) days, both parties may terminate this agreement unilaterally.

 1. Changing User Terms

The Website can start, announce, cease, remove, or reapply campaigns without the need of giving any prior information. The Website is entitled the right to make any changes, it wishes to, to the above-mentioned articles without the need of giving any prior information.

 1. Applicable Law & Authority

This agreement, without making any distinguish among legal disputes, shall be interpreted under the laws of the Republic of Turkey, and Istanbul Courts and Execution Offices are authorized in the implementation of this agreement.

 1. Evidence

The user agrees and declares that all computer records belonging to the Website shall be taken as the sole and genuine exclusive evidence in accordance with Article 287 of the Code of Civil Procedure and that the mentioned records constitute an evidential agreement.

 1. Integrity

If any provision of this agreement cannot be enforced or considered invalid, this invalidity is limited only to this situation and the remainder of the agreement remains its validity fully.

 1. Domicile and Notification Addresses

The parties hereby accept and declare that they have specified their addresses as their legal domicile and notification addresses for all notifications to be made due to this user terms. The parties accept, declare and undertake that the notifications to be made to these addresses shall be deemed valid unless any change in these addresses is notified to the other party in writing.

 1. Transfer of Rights and Obligations

The user cannot transfer and assign this user terms and the rights and liabilities arisen and to be arisen out from this user terms to third parties without the prior written permission of Adsbot.

 1. Independent Contractor

The status of the Website according to this Agreement is independent contractor. The Website shall not be considered as the representative, employee, partner or venture partner of the user for any reason. The user shall not bind the Website or put the Website under any obligation without a prior written authorization and approval and shall not represent itself that it has such authorities.

 1. Effective Date

This Agreement shall enter into force upon its acceptance by the User in the electronic environment and shall remain in force unless terminated by any of the parties as specified below.

Request a Demo

Thank You!

Your demo request has been received successfully.